Sanskrit

Dharma på sanskrit betyder lag eller dekret, vilket får till följd att alla människor har en plikt att handla på rätt sätt […]