Allt som är levande

Allt som är levande består av energier i form av vibrationer och i den energin finns information från tidigare händelser lagrade. Vår aura som finns omkring vår kropp är ett exempel på den energin.

När vi håller i något så förs vår energi över till en ring eller en bok som exempel och finns kvar där tills föremålen har blivit renade. Det finns personer som har tränat eller har en medfödd förmåga att känna av dessa energier, till exempel ett medium.

Energierna kan kännas av från dåtid fram till nutid och ett medium kan även känna av kommande händelser för en person, som ännu inte hänt.

Ljus och kärlek!