Ångra inte dina beslut

Om vi ska kunna älska den vi är idag, kan vi inte ångra de upplevelser vi har haft tidigare och som har format oss. En psykolog har sagt i ett samtal att “Vi ska inte ångra de beslut som vi har tagit tidigare, eftersom de besluten var de rätta just då”.

En stor del av vår tid kan gå åt till att ångra beslut eller ångra de upplevelser vi har haft på grund av besluten vi har tagit tidigare. Men om besluten var det rätta då vi tog dem och vi hade inte den vetskapen som vi har idag då de togs, då för vi ta ett beslut och säga till oss själva.

Du gjorde så gott du kunde just då och var stolt över dig själv att du du tog de besluten!

Rebecca