Anpassa sig

Varje gång det är på gång att hända något positivt för dig innebär det i regel att det även handlar om en anpassningsfas, där du har möjlighet att anpassa dig inför det som kommer.

Kaos och oreda kan komma innan allt har fixat till sig, det händer ofta och det får du förbereda dig på. Men sådana processer mynnar i regel ut i något positivt och bra för dig. Även om det kan ta tid att se tillbaka och upptäcka det.

Ofta innebär det diskussioner som till slut blir bra och det gör även att du lär dig upptäcka dig själv och vad som är viktigt för just dig och att det kommer förändringar som vi ibland inte är förberedda inför.

Ljus och kärlek!