Att vara den jag är!

Det är viktigt att vi lär känna oss själva, att vi får vara den vi är, att våga lyssna på sitt inre och sina egna tankar och åsikter. Stå upp för dem i de situationer vi hamnar i. Det blir en styrka att veta att om jag får ekonomiska svårigheter så vet jag vilka knep jag ska ta till, för att klara mig ändå.

Om jag måste byta arbetsplats så vet jag att jag har styrkan att söka andra arbeten, jag har förmågan att möta andra arbetsgivare och har kunskaper och livserfarenheter för att söka just den här tjänsten. Livet består av förändringar och en livskris kan vara en möjlighet till förändringar som vi har hållit tillbaka!

Finns här för dig!

Rebecca