Beskyddade

Om vi ser till att våra hem är lyckliga och harmoniska och fyller dem med kärlek och fred, då har vi uppfyllt det vi önskar för oss själva och andra som vi har omkring oss. Men om vi känner att det av orsaker som vi inte råder över blir svårt att uppfylla våra önskemål, då kan vi be om positiva energier och beskydd från våra guider som vi har omkring oss.

Att be om beskydd från ärkeänglar och guider är något som många av oss har gjort, att säga högt att vi behöver hjälp med olika saker för att få känna harmoni i våra liv är något att ta till sig. Om vi förlitar oss på deras beskydd behöver vi inte oroa oss mer.

Rebecca