Bli bekräftade!

Alla är vi beroende av varandra och vi vill alla bli bekräftade, men vad händer med oss om vi inte blir bekräftade av olika anledningar. Vi är vana vid att prestera på våra arbetsplatser men även privat, många av oss är också högpresterande, vilket ibland kan innebära att vi blir utbrända.

Lev i nuet och ta till dig när du blir bekräftad, ofta blir vi det utan att kanske tänka på det så mycket, någon i din omgivning tycker att du har fina kläder på dig, att du passar bra i din nya frisyr. Din chef kanske säger att du gör ett bra jobb.

Om vi låter allt ske i den ordning det kommer och inte grubblar för mycket, så brukar det bli bra till slut.

Finns här för dig!

Rebecca