Att acceptera

Om vi accepterar det som är just nu och inte fokuserar på det som varit för ofta och tar till oss det som kommer att ske som något positivt, så är vi på rätt väg. Det låter lätt men är det inte för många av oss.

Att acceptera det som vi befinner oss i både på gott och ont kan ibland vara svårt och att leva i nutid och inte för ofta i dåtid är något som är lättare att träna sig på. Att acceptera det vi inte kan förändra och förändra det vi kan, är något att läsa högt då och då för att känna oss starkare.

Rebecca