Den västerländska tron

Ärkeänglarna nämns inom judendomen, islam och kristendomen. Inom den västerländska tron nämns Mikael, Gabriel och Rafael. De har olika egenskaper men du kan be dem alla tre om hjälp och vägledning.

Ärkeängeln Mikael sägs vara den främsta av dem och han kan ge beskydd och stilla oro som många människor har. Han kan rena energier och omnämns när det gäller solen och eldenergier.

Ärkeängeln Gabriel är kopplad till kreativitet och kan vara till stor hjälp till författare och olika konstnärer. Han kan hjälpa till att vi får ordning på våra liv. Han omnämns när det gäller månen och vattenenergier.

Ärkeängeln Rafael omnämns när det gäller healing för både människor och djur. Han kan inspirera till andlig utveckling. Han omnämns när det gäller Chiron och Venus och luftenergier.

Ljus och kärlek!