Det tredje ögat

Det tredje ögats chakra är förknippat med intuition och andlig medvetenhet. När det chakrat är obalanserat kan det leda till att vi fattar beslut som är baserade på förvirring och och brist på klarhet.

Det leder till känslor av att vår inre visdom är bortkopplad och då litar vi inte längre på vår intuition utan vi blir förvirrade och har svårt att ta beslut och se helheten. Det tredje ögats chakra är ett av de sju energi centran i vår kropp. Chakrat är placerat i mitten på vår panna och fungerar som en port för andlig medvetenhet.

Det gör att vi kan se in i andra dimensioner som inte våra fysiska ögon kan se in i, vi kan också se våra kroppars auror och öka vår egen medvetenhet.

Ljus och kärlek!