Din själ

I olika sammanhang kan vår själ diskuteras, att människan har en materiell kropp och en andlig själ. Inom den kristna tron sägs själen bli till när vi föds, därefter är den evig och när vi dör överlever själen. Människor som är kristna tror att själen går över till paradiset eller till dödsriket. Kristna tror på att de får leva med Jesus i himlen medan andra som inte är kristna kommer till den eviga döden.

Många religioner står för att människan består av ande, själ och kropp. En del frågar sig varför vår själ bestämde sig för att komma under den här livstiden och vilka gärningar som vi måste uppfylla. Det kan bli intressanta diskussioner om livet och döden.

Finns här för dig!

Rebecca