Djupa andetag

Ta ett djupt andetag och släpp alla spänningar inom dig som du bär på. Livet går upp och ner och vi har olika perioder i livet, för det mesta flyter det på bra men ibland har vi problem som vi måste lösa.

Du gör ett fantastiskt jobb och du ska känna dig stolt över vad du presterar. Inte fel att säga till sig själv att du har lyckats varje gång du har genomlevt en prövning eller slutfört ett uppdrag som du har tagit på dig.

Är vi stolta över oss själva så mår vi bättre och behöver inte bära på olika spänningar eller andra besvär och vi ser klarare på framtiden och vad vi behöver för att lyckas.

Rebecca