Feng shui!

Feng shui är en österländsk inredningsmetod som har funnits i flera tusen år och fortfarande används av inredare och även privat om intresse finns för den här metoden. Energierna som finns i vår omgivning påverkas av vårt liv och öde. Metoden indelar materia i olika element, vilket kan vara möbler och annat som vi använder oss av i våra hem.

När vi möblerar våra hem enligt Feng shui metoden så skapar vi balans i våra hem. Det gäller att se vår omgivning på ett annorlunda sätt eftersom bra energier blockeras av oordning. För att börja praktisera metoden gäller det att sortera bort sådant från hemmet som du anser är onödigt och som du inte använder så ofta.

När vi endast har saker som vi anser är viktiga för oss kan vi uppleva harmoni, läs på mer om den här metoden om den intresserar dig.

Rebecca