Fokus på andra

Så här på nya året kan det vara bra att gå in i oss själva och betrakta vad vi ser, har vi en attityd som kan få människor att ta avstånd, är vi inneslutna i vår egen bubbla så de som vill ha kontakt med oss inte når fram.

Pratar vi enbart om oss själva och våra egna problem utan att fråga hur andra som vi möter mår och om vi kan stötta dem på något sätt, lyssnar vi på barnen vi har runt omkring oss eller läser vi hellre på våra mobiler om vad som händer i världen. Det kan vara bra att fokusera på andra och ge dem en chans och vara vänliga när det är möjligt och i regel är det för det mesta möjligt.

Rebecca