Fråga pendeln!

Finns de som frågar mig om jag använder pendel när jag har en reading som medium, men många vet kanske inte riktigt hur det fungerar. Kan vara bra att sitta vid ett bord med armbågen mot bordet och håll i pendels kedja och låta pendelns kedja hänga fritt.

Känn energierna från pendeln och låt dem komma fram när du ställer din fråga, det är bara nej och ja svar som pendeln ger. Svänger pendeln moturs är svaret nej och medurs är svaret ja på frågan. När jag har använt pendeln så har jag utvecklat svaren i en dialog med den som jag har kontakt med i en reading, det brukar bli bra dialoger och där det är viktigt att de positiva energierna från pendeln får komma fram.

Finns här för dig!

Rebecca