Frigör dig

När du släpper det förflutna, vilket kanske inte alltid är så lätt, frigör du dig själv för att vara närvarande här och nu. Så försök att släppa det som tynger dig från det förflutna så fort du kan.

Att leva i nuet kan ibland vara svårt, vi har lätt för att se för mycket bakåt i tiden och låta det uppta våra tankar, vilket gör att vi blir frånvarande och inte njuter av vad vi har just nu.

Men när vi frigör oss så väntar nya möjligheter framför oss, möjligheter som vi inte trodde vi skulle ta till oss och komma till oss just nu. Men de finns där för oss om vi har möjligheterna att känna efter.

Ljus och kärlek!