Ge inte upp

Ibland är det viktigt att inte ge upp när det vi planerat inte går som vi har tänkt oss, det behöver inte betyda att vi inte får visa vår frustation och besvikelse. Det viktiga är att prata om det med våra vänner och även släppa på kontrollen som vi alla har över det vi planerar framåt.

När det vi önskat och planerat blir som vi har tänkt oss, blir vi glada och ibland kan vi se en röd tråd bakåt i tiden och förundras över att det vi önskat slår in. Vi kan se att det som vi önskat kommer tillbaka till oss på ett oväntat sätt som vi inte ens tänkt oss.

Rebecca