Händelser

Om vi alla slutar upp med att vara så rädda för vad som kommer att hända, lita på din intuition istället och låt ditt hjärta och själ vägleda dig på din resa. Vi kan inte förstöra något som är menat för oss alla.

Att vi är rädda för vad som ska hända i olika händelser kan ha olika förklaringar, vidskepelse eller att vi tycker att vi är otursförföljda, finna många anledningar att ta till om vi letar efter dem. Jag uppmanar många människor att lita på sina intuitioner eller magkänslan som det också heter, ofta känner vi vad som är det rätta men om vi inte följer våra känslor tar vi ofta fel beslut som vi kan få ångra.

Rebecca