Helande egenskaper!

Många människor söker helande egenskaper, när de mår dåligt. Men det vi inte alltid tänker på är att vänlighet till våra medmänniskor är ett sätt av hög kvalité att ge till andra. Det är vanligt att människor ber om healing vid en reading, men att ge av vår vänlighet till dem som är i svårigheter är ett lika bra sätt.

Får samtal där en anhörig gått över till andra sidan och där är det viktigt att lyssna och låta den som söker dig prata av sig. Jag brukar hänvisa till Sinnesrobönen, “Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra”. För den som vill prata om andra sidan och som känner av den som har gått över är det viktigt att vara lyhörd och välja orden.

Att ge budskapet att den som har gått över till andra sidan har det bra och skickar en hälsning, har stort värde för den som är i sitt sorgearbete.

Finns här för dig!

Rebecca