Höga vibrationer

Vi människor och vår jord vibrerar på olika frekvenser. För att vi ska må bra är det viktigt att vi har höga vibrationer, då mår kroppen och vår själ bättre.

När vår livsenergi kan flöda fritt kan vi lättare att utvecklas andligt och som människor. Mår vi bra kan det bero på att vår kropps vibrationer ligger bra till.

För att vi ska ligga på en bra nivå är det viktigt att styra våra tankar. Ju mer negativ du är och har negativa tankar ju lägre vibrationer har du, men skillnaden blir stor ju mer positiv du är.

Ett tips kan vara att dricka vatten och rena våra kroppar, det är alltid bra av olika anledningar.

Ljus och kärlek!