Hopp

Ett gott råd är att alltid ha hopp, även när livet känns tungt. Att ha hopp är att kunna se att det finns ljus även mitt i mörkret. När du väljer att tro på det så är allt möjligt för dig. Det sägs att “Hoppet är det sista som dör” och det kan stämma.

Därför är det viktigt i samtal som medium eller som en god vän att visa på möjligheter och att ge den som ber om hjälp ett hopp att förhålla sig till. Det kan vara att en relation som blir bra igen efter en paus eller att efter många års studier äntligen har tagit en examen.