Impuls

De människor som känner sina gränser vet även vilka begränsningar de har, det kan vara bra att känna till i olika sammanhang, kan betyda att de inte blir övertygade om olika saker förrän de har tagit in informationen och bearbetat den.

De har även kontroll på impulsiva beslut, de tänker efter före innan beslut tas. Om du inte känner till dina gränser och inte vet vilka begränsningar du har är det lätt att gå på impuls och ta beslut som du sedan får ångra eftersom du först tar besluten och sedan tänker efter. Men vi lär oss av våra misstag vilket är bra att känna till.

Rebecca