Inkarnation

Vi kan alla ha nytta av våra tidigare erfarenheter och ha stor nytta av de lärdomar vi har lärt oss tidigare och samlat på oss. När det gäller det förflutna kan det gälla din livstid nu och i tidigare inkarnationer.

Det är inte ovanligt att minnen kan dyka upp som vi först inte kan komma ihåg men de känns så verkliga och kan komma till oss i olika situationer. Själens visdom och de minnen som vi bär med oss blir verkliga när vi är redo för det känslomässigt och även mentalt och fysiskt. Ju mer vi känner till om tidigare minnen ju mer realistiskt kan vi ta till oss dem.

Rebecca