Inre kamp

När vi lär oss att olika personers kamp har mer att göra med deras inre kamp än vad det har med oss att göra, har vi lärt oss mycket om oss själva och andra. Många människor kämpar med många olika saker, en det tar tag i sina problem och löser dem medan andra har svårt för det.

Det är lätt att skylla det som drabbar dem på andra människor som och lägga mycket energi på det istället för att se sina egna orsaker till varför problemen hopar sig. Många människor frågar sig själva varför allt drabbar just dem, de känner sig olycksdrabbade. De ser inte sina egna beteenden som ibland drar till sig problem.

Rebecca