Jordens frekvens

Vi kan även be böner för djur som är utrotningshotade, det finns bönegrupper för det. Vi kan be om att fylla alla människors hjärtan med kärlek och respekt för dessa djur och känna oss berörda över det och ha förståelse över deras utsatthet.

Många av dem är vackra djur som de stora katterna, de har även höga frekvenser som även vi människor har och har stor betydelse för vår planet. När vår livsenergi flödar lätt är det lättare att ta till oss att utveckla vår andlighet i våra möten med andra.

Det finns en större nyfikenhet på andlig medvetenhet och den utvecklingen som finns på jorden, det gör att jordens frekvens höjs.

Ljus och kärlek!