Kollektiv styrka

När vi söker bekräftelse från människor, kan det vara bra att söka den från dem som delar våra upplevelser och känslor. De lyssnar utan att döma och erbjuder samtidigt stöd och förståelse.

Deras bekräftelse hjälper dig att känna dig sedd och värderad, det får dig att stärka ditt eget självförtroende. Att omge dig med rätt personer är avgörande för att du ska få kontakt med dig själv och kan omfamna dig själv.

Det blir även en kollektiv styrka som du får av dem gemenskapen, eftersom de tror på något mer betydelsefullt. Har känt den styrkan genom min kontakt med äldre personer med en gudstro.

Ljus och kärlek!