Kontakt med själen

Många tror att ande och själen är samma sak, men det stämmer inte. Själen är anden som har fått en kropp på jorden att bo i. Själen kan innehålla visdom och kärlek som man har samlat på sig under olika livstider ur ett andligt och religiöst perspektiv.

Själen är också unik för varje person och alla själar är olika och inom esoterisk lära anser man att själen inte kan existera utan en kropp, kroppen är lika helig som själen.

När vi samtidigt upplever själen och anden upplever vi sköna känslor av välbefinnande. Man kan få kontakt med både anden och själen, men man måste gå inåt för att få kontakt med själen och uppåt i medvetandet för att få kontakt med anden.

Ljus och kärlek!