Kraftdjur

Kraftdjur är ett begrepp som kommer från shamanismen och ursprungsbefolkningar runt om i världen. Ett kraftdjur är en själ med ett visst djurs egenskaper och deras styrkor och svagheter, de kan hjälpa oss och blir våra beskyddare.

Kraftdjuren finns på andra sidan och hjälper oss när vi åkallar dem, många människor som är i kontakt med andevärlden tror att vi kommer dit efter att vi har dött.

De kan få oss att förstå vad vi behöver utveckla i vårt liv och för oss själva. De vanligaste kraftdjuren är örn, uggla, varg och orm. Vi väljer inte själva utan de väljer oss.

Ljus och kärlek!