Kristaller!

Kristaller och övriga stenar sägs avge olika energier och det gör att vi påverkas av både energierna och deras färger. Kristaller används ofta vid healing och när det gäller att balansera negativa energier bland annat. Ametisten används vid healing.

Kan vara svårt att lära sig att använda olika kristaller men svart turmalin står för beskydd, bergkristallen står för önskningar och rosenkvarts står för kärlek.

När du har köpt dina kristaller kan det vara bra att rena dem innan du börjar använda dem, det går bra med vatten. Vid meditation går det bra att använda dina kristaller genom att blunda och koppla av, efter att du har valt en kristall som passar för stunden.

Finns här för dig!

Rebecca