Beskriva personligheten

Ett medium fungerar som en länk  mellan andevärlden och vår värld. Budskap från andevärlden tas emot av den som har sökt upp ett medium och sen förmedlas budskapet tillbaka till den medier får kontakt med.

Budskapen som kommer till vår värld är information som gör att vi får bevis för att andevärlden finns och att vi inte behöver vara rädda för döden. Med hjälp av sina sinnen och vad medier upplever, berättas det för den som har en reading med ett medium.

Mediet kan uppge ett namn på den som den fått kontakt med och kan även beskriva personligheten och även hur personen gick över till andra sidan.

Ljus och kärlek!