Lösningar

Om vi får eller har problem av olika slag så kommer vi att lösa problemen, ofta därför att vi har föresatt oss att vi tillsammans har kommit överens att se inte bara se svårigheter utan istället se lösningar och då behöver vi inte oroa oss.

När vi har kommit så långt så brukar det mesta lösa sig, men om vi bara ser svårigheter istället för lösningar kan vi få problem, då är risken stor att vi fastnar i detaljer och inte kommer vidare. Vi fastnar i det som inte är relevant och ser inte själva problemet längre och då kan vi oroa oss.

Rebecca