Möjligheter och förändringar!

All förändring som vi beslutar att genomföra kräver mod och ibland drabbas vi av andras ilska och åsikter om vilka förändringar vi har beslutat oss för att genomföra. Att våga ta beslut, kräver ett stort mod, att vara oss själva som vi är och inte som andra kräver att vi ska vara.

Det finns ingen anledning att ha bråttom utan att avvakta tills tiden känns rätt för dig att ta besluten. Många förändringar är oundvikliga men de kommer när tiden är mogen. När vi ser bakåt i tiden när livet har förändrats till det bättre och vi mår bra, kan vi se att de positiva energierna och människorna i vår omgivning fanns där för oss när den rätta tiden var inne för våra beslutet finns ingen anledning att ha bråttom utan att avvakta tills tiden känns rätt för dig att ta besluten.

Många förändringar är oundvikliga men de kommer när tiden är mogen. När vi ser bakåt i tiden när livet har förändrats till det bättre och vi mår bra, kan vi se att de positiva energierna och människorna i vår omgivning fanns där för oss när den rätta tiden var inne för våra beslut.

Finns här för dig!

Rebecca