Möjligheter

Rusa inte iväg och förändra något i ditt liv just nu, kan vara goda råd som vi får ibland. Vänta och se om det finns andra möjligheter innan du förändrar det du har tänkt dig. Det kan ibland vara lockande att inte tänka på vilka konsekvenser våra beslut får, att bara tänka på sig själv, att sätt sig själv i centrum.

Men impulsiva beslut är inte alltid det rätta beslutet, vi har inte sett över de konsekvenser som våra beslut blir för dem runt omkring oss och för oss själva. När vi avvaktar och tänker till en gång till så brukar det bli de rätta besluten. Men vi lär oss av våra misstag också.

Rebecca