Naturen

Hur ofta uppmärksammar vi vår natur, för en del inte så ofta av olika anledningar, många bor i städer där det finns grönområden men att ta sig till naturen vid sjöar och promenera i skogen blir inte så ofta. Men när tillfälle ges så brukar det för det mesta uppskattas.

Naturen består även av ett ansvar för oss alla, att inte skräpa ner och att ta med oss det vi har med oss när vi tar en kaffepaus efter att ha plockat bär eller badat i sjön, väldigt ofta ser vi skräp som lämnas kvar, i skogen kan man hitta konservburkar och flaskor slängda.

Nu när det har varit en period med sträng kyla är det många som är hungriga, småfåglarna vill ha fågelfrön och fett som de gärna äter, även ekorrarna.

Rebecca