Passion som poesi

Människor som lever sitt liv med passion är fascinerade eftersom de har förmågan att fånga skönheten i tillvaron som vi lever i. De ser detaljerna som vi andra rusar förbi och inte noterar.

De har en förmåga att romantisera enkla ögonblick, ibland något de skriver ner som poesi. De har förmågan att få oss att uppskatta livet som vi upplever det, även det enkla livet.

Deras energi och entusiasm får oss andra att reflektera över saker vi inte alltid har tänkt på tidigare. Om vi omger oss med människor med passion, dem har vi ibland stött på, så blir vi påminda om att livet inte bara ska levas utan det ska kännas på djupet.

Ljus och kärlek!