Prestera

Ofta kan vi bli inblandade i någon annans handling av olika slag, det vanligaste är nog att vederbörande säger saker som han/hon tror är sant och för det vidare. När det sagda kommer fram till den det gäller har det ofta förvanskats till något annat.

Det kan även handla om vad vi presterar privat och på våra arbetsplatser, men är det någon som på ett negativt sätt lägger sig i vad vi presterat, så kan det bli negativt för den som det gäller. Vi utgår från att de vi har omkring oss vill oss gott, men vi kan ändå vara försiktiga med vad vi säger till andra och att vi inte nedvärderar människor som vi inte riktigt känner. För det kan slå tillbaka till oss själva.

Rebecca