Rädslor

Om vi kunde se på oss själva med kärlekens ögon, det inte alltid vi gör det. Du kan be dina skyddsänglar om hjälp att se dig själv. Be om energi till dina kärleksfulla egenskaper, som vi alla har och se det goda och kärleksfulla inom dig.

Det är lätt att beskylla oss själva med saker som inte har med oss att göra och ofta genom rädslor och då kan vi missa de energier vi behöver för att ta itu med som handlingar som ska genomföras bland annat. Dessa ohälsosamma mönster som vi tar till oss går att läka genom att be om mod och positiva energier som vi ser till att ha omkring oss.

Rebecca