Reflektera

När du är i balans så känner du dig ofta smart och kreativ och får mycket gjort. För att uppnå balans så kontrollerar du dina känslor och låter dem inte ta över dig. Men om någon i din närhet påverkar dig mycket så kan du förlora den kontrollen.

Ibland är det bäst att acceptera ditt liv som det är och sen bestämma hur du går vidare. Vi kan inte kontrollera andra människors reaktioner, bara kontrollera dina egna. Det hjälper dig fatta beslut och ta ett steg framåt för att uppnå balans.

Ta ett steg tillbaka och reflektera och ta den tiden som du behöver, det behöver vi alla göra.

Rebecca