Runor – nordiska mytologin!

Runor kopplas till de nordiska gudarna, inget vet hur gamla runorna är men de har hittats i grottor som härstammar från bronsåldern, som var cirka 1300 fkr. Enligt sägner så användes de i olika ritualer till en början, men sedan så utvecklades de till att användas som ett skriftligt språk.

Runorna delas in i tre grupper: den rättvända, den omvända och den bakvända. Runornas betydelse har förändrats genom tiderna, men betydelsen för varje runa finns kvar och det finns information att få för varje runas betydelse, för den som är intresserade att veta mer.

Runor användes och används fortfarande av medium och spådamer när de tar emot människor i en reading.

Rebecca