Sanskrit

Dharma på sanskrit betyder lag eller dekret, vilket får till följd att alla människor har en plikt att handla på rätt sätt med den kosmiska lagen som kallas för dharma. Under varje livstid som vi har på jorden förväntas vi uppfylla den uppgiften, vilket då enligt dharma är syftet med vår tid på jorden.

Karma på sanskrit betyder öde eller effekt. Många anser att det finns dålig karma, vilket innebär att högre makter straffar, eller god karma är en belöning om du handlar på ett gott sätt under ditt liv.

Karma innebär att vi har olika uppgifter som vi ska uppfylla under vår tid på jorden och det innebär även att det karma vi samlat på oss följer med oss till nästa liv på jorden, enligt buddismen.

Ljus och kärlek!