Seanser

Om du besöker en seans kan dina guider komma in och ge dig olika hälsningar, råd och budskap. Det vanligaste är att den person som kommer igenom hälsar att vederbörande mår bra.

Är du en anhörig som får det budskapet kan det kännas som en lättnad att din anhörige inte längre till exempel lider av sjukdomar, utan mår bra och finns med dig och kan ge det budskapet.

En vän till mig fick budskapet att ta hand om olika saker som hennes guider hälsade och det var viktigt att det blev gjort. Det blev en direkt kontakt som personen inte trodde var riktigt möjligt.

Ljus och kärlek!