Självbehärskning

När vi har självkontroll över våra liv så blir det samtidigt en styrka och att lära sig att hålla sig lugn i olika situationer är en typ av självbehärskning. Då kan du komma till en punkt då ditt humör inte förändras på grund av någon annans handlingar.

Du tillåter inte andra personer styra ditt liv utan du bestämmer själv hur du vill gå framåt i livet. Ofta låter vi andra påverka oss på olika sätt känslomässigt och ibland orkar vi inte stå emot utan böjer oss även om vi inte känner oss bekväma med det.

Det gäller att underhålla vår egen styrka och lära oss att säga ifrån på rätt sätt som vi är bekväma med.

Rebecca