Självförtroende

När vi tror på oss själva och de olika förväntningar och idéer vi har, kommer vi inte bara att presentera dem på ett kraftfullt sätt utan också kommer vårt självförtroende att lysa upp oss, det inger respekt för det vi har att säga till andra.

Människor som vi träffar kommer att reagera på de positiva energier som vi bär på och som vi utstrålar, när vi mår bra så syns det även utanpå oss. Det gör även att människor vi möter smittas av våra energier och blir även stärkta själva av sitt eget självförtroende.

Vi hamnar i bra diskussioner som vi inte hade gjort annars, det gör även att stora problem minskar och blir problem som vi ser lösningar på.

Rebecca