Sjätte sinnet

Kan vi förbättra vårt sjätte sinne, det behöver inte kräva vårt enda fokus, däremot ska vi lita på vår intuition och börja lyssna och ta in vad vår magkänsla säger oss vid vissa tillfällen. Du kan börja med små steg för att träna upp din förmåga.

Men det gäller även att din personliga och andliga förmågas förbättring för att förbättra din intuition. När det gäller din andlighet kan den förbättras när du som medial arbetar med din förmåga som medium i kontakt med andra människor. Då kan du ta in och känna av vad som händer och sortera det genom dina kunskaper och tidigare erfarenheter. Det hjälper dig att uppfatta saker som tidigare inte var tillgängliga för dig via din intuition.

Rebecca