Skapa balans

Många av oss söker mer kunskaper om andligheten, då gäller det att skapa utrymme för det vi söker, eftersom vår andlighet är sammanflätad med alla aspekter av våra liv. Andligheten har vi med oss i olika sammanhang i diskussioner mm, men kan behöva ha en balans. När vi söker svar i olika sammanhang, hamnar vi i ett speciellt sammanhang för att få svaren, ibland får vi inte de svar vi söker men det hör också till andligheten.

Men helt plötsligt har vi svaren i olika sammanhang som vi inte alls har räknat med. Vi kan vara trygga med att vi alla har våra guider omkring oss, anhöriga som har gått över till andra sidan, många kan känna sig trygga med den vetskapen.

Rebecca