Snälla och rättvisa

Om vi är snälla och rättvisa, ärliga och sanna, så kommer detsamma tillbaka till oss. Frågan vi ställer oss är vi snälla och rättvisa och svaret blir troligen att det är vi för det mesta, men om vi tar till oss att faktiskt vara det så mycket som det går, då har vi gjort allt vad vi kunnat göra för att bli det.

Är vi ärliga och sanna mot oss själva och mot andra, blir svaret att vi försöker vara det så mycket som vi kan, men svaret kan även bli att det är svårt att leva upp till att vara ärliga och sanna mot oss själva men kanske lättare mot andra som vi har omkring oss.

Rebecca