Styrkan att behärska sig

Vi kan kalla självkontroll för styrka och att vara lugn är att kunna behärska sig. Det som är viktigt för oss är att komma till en punkt där vårt humör inte förändras på grund av handlingar från andra människor. Tillåt inte andra människor att förändra ditt liv.

Ofta börjar vi dagen med att gå igenom olika händelser som vi ska ha ansvar för under dagen, när vi har den kontrollen så känner vi styrkan av att vi vet att vi klarar av de uppgifterna. Men ofta kommer det olika saker emellan som kan störa planen för dagen och det är då vi ska tänka på att vi kan behärska oss.

Låt inte det negativa ta över utan ta kontrollen över dagen!