Tre andliga festivaler

Det finns tre andliga festivaler under året.

Den första är Påskfestivalen, den uppståndnes dag. Det är firandet av Jesus som levande och återuppstånden och där Guds kärlek betonas. Firandet har skett sedan hednisk tid men idag är det kristenhetens Påsk som firas.

Det andra är Wesakfestivalen eller Buddas dag och Buddan som uttrycks som Guds visdom. Den gudomliga förmedlaren av det högsta andliga centrumet och den planetära hierarkin. Buddas födelse, upplysning och död firas vida omkring i Östern.

Det tredje är Kristusfestivalen och Världsböndagen. Den goda viljans högtid, Kristus och mänsklighetens högtid. Det är dagen för åkallan och bön. Festivalen kallas Världsböndagen då den firar mänsklighetens önskan om harmoni med sitt högsta andliga mål.

Svenska kyrkan och andra trossamfund håller i de här festivalerna men Påskfestivalen firar vi varje påsk och många av oss tänker på att vi då samtidigt firar Jesus.

Ljus och kärlek!