Trygghet

Många har frågor kring guider och änglar, finns en nyfikenhet kring det andliga och de frågorna kommer upp i kontakten med människor jag möter som medium. Ofta när det uppstår svårigheter eller vid dödsfall av nära anhöriga.

De upplever en tomhet men många kan känna av närvaron av den som har gått över till andra sidan länge, de känner dofter och undrar vad det är som sker. Vi har alla guider runt omkring oss en del kallar dem för änglar, det kan vara anhöriga som gått över till andra sidan men som ändå är kvar nära oss och finns där när vi har det jobbigt. Det blir en positiv upplevelse för många att få den informationen.

Din ängel brer ut sina vingar över dig varje dag och det kan kännas som en trygghet.

Rebecca