Underlätta beslut

Ibland kan vi nästan känna att nya förändringar och möjligheter är på gång. Du har känt länge att du vill ha förändringar och nya utmaningar och för att nå dit måste du förändra ditt liv.

Kanske avslutar du en relation som du vet inte är bra för dig eftersom relation möjliggörs tack vare dig och din omtanke som du har om andra. Du är på en arbetsplats där du inte känner dig riktigt uppskattad, vilket gör att du börjar läsa annonser om andra arbeten och är på väg redan att byta arbetsplats.

När vi känner av dessa förändringar har vi i regel positiva energier omkring oss, vilket gör att det underlättar besluten som vi måste ta!

Rebecca